Regulamin piątki

1. Każdy pielgrzymujący w grupie 5 zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek i zaleceń księdza przewodnika i kapłanów idących w grupie.

2. Żeby wspólna droga przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze każdy pielgrzymujący powinien  zaprzyjaźnić się z kabelkiem łączącym tuby, co wyrazić może poprzez aktywne niesienie go przez ok. 30 minut dziennie.

3. Silni, zadowoleni i uśmiechnięci pielgrzymowicze zobligowani są do ochoczego niesienia tuby na prośbę służby porządkowej, która jest odpowiedzialna do wyznaczenia osób na poszczególnych odcinkach trasy.

4. Dla bezpieczeństwa na drodze należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek drogówki dotyczących sposobów poruszania się po trasie. Proszę nie pozostawać za tylną tablicą, która zamyka kolumnę, oraz pielgrzymować w zwartej grupie – w otoczeniu sympatycznych osób znacznie lepiej się pielgrzymuje.

5. Bez konsultacji – negocjacji z przewodnikiem nie można zbytnio oddalić się od grupy, brak choćby jednego pielgrzyma to ogromna strata dla innych.

6. W czasie pielgrzymki zarówno w trasie jak i na noclegach nie należy spożywać napojów lub przyjmować używek, które mogą w znacznym stopniu osłabić koncentrację lub zdolność do pielgrzymowania.

7. Zakazuje się narzekania, niezadowolenia i marudzenia, za to zaleca uśmiech, radość i aktywne uczestnictwo we wszystkim co będzie naszym udziałem w drodze.

8. Dla większego zjednoczenia i przynależności miłe byłoby posiadanie ciekawych, różowych elementów ubioru lub wystroju.