Osoby duchowne

Kapłani w grupie:

ks. Łukasz Maćkowiak (przewodnik)

 

 

Siostry:

Siostra Bernadetta.

Siostra Małgorzata