Osoby duchowne

Kapłani w grupie:

ks. Łukasz Maćkowiak (przewodnik), ks. Marcin Budziński, ks. Janusz Molewski

 

 

Siostry:

Siostra Bernadetta.

Siostra Małgorzata