Spotkanie

Każdego dnia mamy coraz więcej obowiązków. Czasem z własnej woli, czasem ktoś nas przymusza. Zdarza się, że zapominamy co jest najważniejsze. Powierzchownie traktujemy spotkania z drugim człowiekiem, a co gorsza często także z Panem Bogiem, a przecież spotkanie to najwspanialszy moment dnia. Z Bogiem na Eucharystii i z człowiekiem w codzienności. Celebrujmy takie chwile. Niech wtedy nie ma znaczenia nic innego.
Cudownych, ciepłych i owocnych spotkań?<K>

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *