Droga do Emaus

Droga do Emaus…
Pan Jezus jest z nami na każdej drodze, bez względu na to, którędy pójdziemy. Jedbak zdarza nam się niestety Go nie zauważyć, tak bardzo jesteśmy zajęci swoimi planami na życie. Tylko uważana podróż przez codzienność pozwoli nam nie przeoczyć tego, co najważniejsze. <K>

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *