Stacja XII Pan Jezus umiera na krzyżu.

“Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J. 15,13) – Za miłość należy odpłacać miłością. Wykonało się. Bóg – Człowiek umiera dla człowieka, aby człowiek mógł żyć dla Boga. Na Golgocie Jezus złożył za nas w ofierze swoje życie.
Dziś, wielki piątek, godzina -15 to godzina naszego odkupienia. Godzina śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie.
Czy w tej godzinie masz coś ważniejszego do zrobienia niż być z Nim?
“Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *