Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego to przypomnienie dla każdego wierzącego, że Bóg Ojciec czeka na każdego z nas, przygotował nam wieczne mieszkanie w niebie. Dlatego też zaprasza nas do wspólnoty ze sobą, którą już tutaj zapoczątkowuje dla nas na ziemi, poprzez włączenie każdego z nas we wspólnotę Kościoła.

Scena Chrztu Zbawiciela jest bardzo wymowna, nie musiał On przychodzić nad Jordan, ale to symboliczne zanurzenie w wodzie miało wyznaczyć właściwy kierunek. Dziś dla nas najważniejszym przesłaniem jest to, że sens naszemu życiu może nadać tylko Chrystus, Ten, który o sobie powiedział, że jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6). Ten, który dla nas ofiarował życie na krzyżu, aby uwolnić nas od grzechów. Chrystus, który nie tylko mówi o miłości, ale też o niej daje najpiękniejsze świadectwo.

Jeżeli poprzez własny chrzest zostaliśmy przyjęci do rodziny dzieci Bożych i konsekwentnie teraz już samy wyznajemy wiarę,  to świadomie decydujemy się, że będziemy chcieli wypełniać Jego wolę. To wiele ułatwia, bowiem bez właściwego kierunku trudno podejmować dobre decyzje. Zgoda na pójście drogą przykazań powoduje iż automatycznie zaczniemy w życiu poszukiwania najlepszego sposobu na to, by wszelkie działania miały sens zbawczy. Będziemy wybierali te drogi, które nie zawsze będą proste i łatwe, ale będą przepełnione obecnością Chrystusa.

Perspektywa życia wiecznego powinna nieustanie mobilizować nas, przypominać o trwaniu i byciu gotowym na wezwanie. Bóg specjalnie dla nas przygotuje najwytworniejszą ucztę. Żebyśmy mogli bardziej przyswoić sobie doniosłość przyszłych wydarzeń otrzymaliśmy możliwość korzystania z uczty Eucharystycznej każdego dnia. Bo właśnie w taki sposób powinniśmy rozumieć ostateczne spotkanie z Bogiem. Pan Bóg zaprasza nas nie dlatego, żeby nas rozliczyć, przesłuchać czy odpytać, ale by razem z nami świętować najpiękniejsze spotkanie. Takie jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. To szansa jedyna i niepowtarzalna, której nie można zmarnować.  Każdy z nas już otrzymał zaproszenie. W uroczysty sposób zostało wręczone w czasie chrztu. Do tego każde uczestnictwo we Mszy Świętej jest przypomnieniem i przedsmakiem ucztowania z Bogiem.

 

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *