XXI Niedziela Zwykła

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”

Słowa dają nieograniczone możliwości w każdej dziedzinie. Są słowa dobre i złe. Takie, dzięki którym można wiele zbudować oraz te, które wszystko niszczą. Zdarzają się rzucane na wiatr i takie których ktoś dotrzymuje zawsze, bez względu na okoliczności. Od dzieciństwa porozumiewamy się za pomocą słów. Nie ma takiej sytuacji, której nie można by opisać, nawet rzeczy najbardziej abstrakcyjne można nazwać bardzo konkretnie. Taki jest sposób ludzkiej komunikacji. To od nas zależy kiedy i jakich będziemy używali.

Dzisiaj słyszymy, że Apostołowie mieli wybór. Mogli przyjąć albo odrzucić słowa Jezusa. Nie dla wszystkich były one na tyle wiarygodne by pójść za Chrystusem. A co dla nas oznacza Słowo Boga? Czy bez żadnych zastrzeżeń potrafimy je przyjąć, nawet wtedy kiedy ich wypełnienie na pozór zdaje się być niemożliwe? Przez kilka ostatnich niedziel słuchaliśmy o tym, że dostaliśmy wielki dar jakim jest możliwość karmienia się Ciałem Chrystusa, bo dzięki temu otrzymamy życie wieczne i dostąpimy zbawienia. Karmić mamy się także Słowem, które wskazuje najlepszą i najdoskonalszą drogę dla każdego z nas.

Słowa życia wiecznego, to konkretne wskazówki do podejmowania codziennych wyborów, do wyznawania wiary, do życia przykazaniami. Chciejmy ich słuchać, czerpmy z ich głębi, rozważajmy, wprowadzajmy do codziennego życia. Wypowiadajmy nasze słowa czerpiąc ze słów Chrystusa, byśmy naszymi słowami nie ranili drugich, ale budowali wspólnotę. Otwierajmy więc jak najczęściej Pismo Święte, to dla każdego z nas nieograniczone źródło pogłębiania naszej wiary. To również pokrzepienie w chwilach prób i doświadczeń, ale również natchnienie w zwątpieniu czy w czasie największej próby.

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *