XVII Niedziela Zwykła

Pan Bóg daje nam wszystko. Nie tyko dobra duchowe, o które zwykle prosimy, ale także wszystkie te doczesne pochodzą od Stwórcy, który doskonale zna nasze potrzeby. Ewangelia przypomina jak wielką tajemnicą jest życie człowieka. Dzięki temu, że Chrystus przyszedł na świat aby nas zbawić, otrzymaliśmy możliwość doświadczania cudu każdego dnia. Tym cudem jest Ciało Chrystusa przyjmowane podczas każdej Eucharystii.

         Zapowiedzią tego było niegdyś rozmnożenie chleba. Co ciekawe, z okoliczności możemy wnioskować, że było to bardzo znaczące wydarzenie. Spotkanie miało miejsce na wzgórzu, a wiele ważnych dla narodu wybranego zdarzeń dokonywało się w takim otoczeniu. Mimo wysokości, nie było to miejsce odosobnione, ale takie, które tętniło życiem. Mieszkali tam i pracowali zwykli ludzie. Mieli swoje troski i kłopoty. Przeżywali radości i smutki. Właśnie do takiego codziennego życia zawitał Pan Jezus. Przyszedł by naznaczyć ich egzystencję Swoją obecnością. Zabrał ich na wzgórze, pozwolił doświadczyć zmęczenia i głodu, a potem zaspokoił ich podstawowe problemy.

Ten obraz ma przypominać nam, że Pana Boga winniśmy zapraszać zawsze do swojego życia bez względu na to czym się zajmujemy. Każdy ma swoje prace, które musi wykonać, zadania wymagające realizacji. Bywają momenty, że jesteśmy zabiegani od rana do wieczora. Potem często tłumaczymy się, że gdzieś pogubiliśmy się w relacji z Bogiem, bo nie mieliśmy czasu. Chodzi więc o to, by nie oddzielać życia codziennego od wiary, ale by ono było naszą wiarą przeniknięte. Bo właśnie jeśli Pan Bóg będzie obecny w naszym życiu i w najdrobniejszym nawet obowiązku, będzie nam łatwiej sprostać temu wszystkiemu, czego współczesny świat od nas oczekuje. Przez biblijny obraz rozmnożenia chleba widzimy, że Boże działania są niczym nieograniczone i właśnie taka wszechpotężna siła może przeniknąć również nasze życie.

Chciejmy korzystać jak najczęściej z cudu, który może być każdego dnia naszym udziałem. Przyjmujmy Chrystusa w Komunii Świętej jak najczęściej. Zapraszając Go tym samym do swojego serca i całego życia.

 

 

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *