X Niedziela Zwykła

Przez całe swoje życie doczesne człowiek za czymś goni, do czegoś dąży. Otacza się coraz większą ilością dóbr materialnych, przywiązuje do miejsc i rzeczy, wspina się po szczeblach kariery. To wszystko jest bardzo ważne, ale nie może przesłonić tego co najważniejsze, a okazuje się, że granica jest bardzo cienka. Dzisiejsza liturgia przypomina nam bowiem, że wszystko „co widzialne, przemija, to co niewidzialne trwa wiecznie”. Stąd też nadmierne przywiązywanie się może przynieść więcej szkody niż pożytku, jest przyczyną ciągłej potrzeby poszukiwania, dążenia, osiągania i posiadania. W tym pędzie ginie prawdziwy duch wiary. Zachowujemy się wówczas tak, jakbyśmy wątpili, że nadrzędny cel naszego życia związany jest z życiem wiecznym i tym, czego nie można dotknąć czy zobaczyć. Wybieramy to co jest lepsze dla nas teraz, czasami bez zastanowienia się czy coś jest rzeczywiście dobre i pożyteczne dla naszego Zbawienia.

                Tymczasem Jezus mówi nam dzisiaj, że szatan istnieje i nie możemy podchodzić lekceważąco do naszych wyborów. Tym bardziej, że zło potrafi przybierać bardzo ładne i kuszące maski, zatem jest przede główną przyczyną niepokoju w sercach współczesnych ludzi. Nikt sam, bez pomocy Bożej nie może liczyć na zwycięstwo. Stąd potrzeba bezwzględnego pełnienia woli Bożej i otwierania się na działanie Ducha Świętego. Opowiedzenie się po stronie dobra nie jest proste. Trwamy w oktawie Bożego Ciała, w czasie, w którym mamy okazję pokazania, a może nawet zamanifestowania własnych przekonań. Wyjście na ulice miast czy wsi za Jezusem w Najświętszym Sakramencie to danie świadectwa o przynależności do Chrystusa.

Za miesiąc staniemy na pielgrzymkowym szlaku. Przygotujmy się do tegorocznej pielgrzymki nie tylko zewnętrznie. Pamiętajmy jaki jest nadrzędny cel naszej drogi. Bez względu na to czy pójdziemy po raz pierwszy, kilkunasty czy pięćdziesiąty. Bądźmy dla innych żywym obrazem Boga. Otwórzmy się na każdego człowieka, który pójdzie obok nas, bez względu na to jaki jest i kim jest. Zróbmy wszystko by być narzędziem pokoju w rękach Chrystusa bez względu na okoliczności.

               

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *