Zesłanie Ducha Świętego.

Prawda i mądrość.

Zesłanie Ducha Świętego, to kolejna okazja do uświadomienia sobie jak rzadko korzystamy z bogactw, którymi obdarzeni zostaliśmy już w czasie chrztu świętego. Dlaczego tak jest? Być może dlatego, że Pan Bóg nie działa bez zgody człowieka, lecz oczekuje otwarcia i współpracy. I właśnie dlatego zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, żeby otwierać się na wszelką łaskę. Dary bowiem są różne i nie wszyscy otrzymują jednakowe. Nadrzędnym faktem jest to, że poprzez Ducha każdemu z nas objawiona zostaje miłość Boża i nasza przynależność do Niego.

Dlatego potrzeba chęci współpracy, by jak najtrafniej rozeznawać i wykorzystywać otrzymane dary. Do tego szczególnie przydadzą się  prawda i mądrość. Prawda nie jest wygodna, bardzo często się jej obawiamy, bo obnaża rzeczywistość i może się zdarzyć, że nie będzie taka jak nasze oczekiwania. Dlatego bywa i tak, że ludzie kierują się złudzeniami i własnymi wyobrażeniami. Rezygnują z relacji z tymi, którzy mają odwagę i potrafią mówić nawet najgorszą prawdę prosto w oczy.

Tym czasem bez względu na to jak mocno chcielibyśmy rzeczywistość zakamuflować, prędzej czy później, gdy przyklękniemy przy konfesjonale, Pan Bóg będzie oczekiwał od nas prawdziwego wyznania słabości i autentycznego żalu. Jezus Chrystus do Apostołów, zatem także i do nas powiedział „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Warto pielęgnować w sobie dążenie do prawdy i podejmować kolejne próby, bo tylko ona daje człowiekowi prawdziwą wolność i pokój. Z kolei mądrość, o którą prosimy Ducha Świętego potrzebna jest do umiejętnego rozeznawania i wykorzystywania owych darów.

Trzeba jednak pamiętać, że tylko bliskość z Chrystusem, powierzenie mu siebie, pozwoli na radość wynikającą z Łaski. Tylko otwartość serca pozwala na mówienie o swoich pragnieniach, problemach, radościach i smutkach. I tylko w takim sercu jest miejsce na konkretną pomoc, jaka przyjdzie przez Ducha. Bez wzbudzenia pragnienia, bez prośby o konkretne dary nic się nie zdarzy. Niech Duch Święty przenika i przemienia nasze życie.

Przybądź Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

 

O, najmilszy zgości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

 

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

 

Obmyj co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

 

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *