Nowy Rok.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

 

Nowy Rok Kościół rozpoczyna pod opieką Maryi, bo dziecko w rękach Matki czuje się bezpieczne. Wszystko, co wydarzy się w Nowym Roku, będzie miało sens i znaczenie, pod warunkiem, że przyjmiemy to z pokorą, jak Maryja…

„ Tobie, Matko ludzi i narodów,

z ufnością powierzamy całą ludzkość, jej lęki i nadzieje.

Nie pozwól, by zabrakło jej światła prawdziwej mądrości.

Prowadź ją w poszukiwaniu wolności i sprawiedliwości dla wszystkich.

Skieruj jej kroki na stronę pokoju.

Spraw, by wszyscy spotkali Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Wspieraj, o Dziewico Maryjo, nasze pielgrzymowanie wiary

i wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Matko Boga i matko nasza,

MARYJO !”                                   

Jan Paweł II

 

Punktem wyjścia dla rozważań tego dnia jest perykopa  Ewangelii wg św. Łukasza, przedstawiająca pokłon pasterzy przed Marią i Dzieciątkiem i nadanie Mu imienia Jezus.

W pierwszy dzień roku przypada ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także znaczenie symboliczne. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *