XVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsze Słowo Boże poprzez przypowieści pokazuje nam, że żyjąc na co dzień, powinniśmy mieć już teraz na uwadze sprawy przyszłe, szczególnie te dotyczące życia wiecznego. We wszystkim bowiem chodzi o dążenie do zbawienia siebie i innych, czyli do osiągnięcia pełni szczęścia w Królestwie niebieskim. Pan Bóg wybrał każdego z nas i zaplanował nasze życie od samego początku aż do końca. Dla Niego wszystko jest już jasne. Nam natomiast pozostaje zaufać, że Jego plan wobec nas jest o wiele lepszy niż to co my sami sobie wymyślimy. Jeżeli więc będziemy współpracować z Łaską, dostąpimy chwały oglądania Boga w wieczności. Nie do końca jest to dla nas oczywiste, bo nie potrafimy wyobrazić sobie tamtej rzeczywistości, ponieważ nie sposób porównać jej z niczym ziemskim.

Przypowieść o skarbie i o perle pokazuje nam, że powinniśmy szukać tego co najpiękniejsze i dążyć do duchowej doskonałości. Skarb zawsze kojarzy się z czymś drogocennym, pięknym i niepowtarzalnym, a perła to jedyny w swoim rodzaju klejnot. Nic jednak nie dzieje się w jednej chwili. By mogła powstać perła, najpierw potrzebne jest maleńkie ziarnko piasku, które wpada do muszli i dopiero wtedy zaczyna kształtować się drogocenny kamień. My też otrzymujemy ziarnko wiary. To od nas zależy, czy takie pozostanie, czy przez całe swoje życie będziemy je przemieniać i staniemy przed obliczem Boga podobni do perły.

Można by powiedzieć, że Ewangelia niejako „reklamuje” Królestwo Boże. Jednak jasno widzimy, że opowiedzenie się za Jezusem może sporo kosztować. Na pewno niejednokrotnie łączyć się będzie z rezygnacją z tego, co nie jest drogą wiary. Tak jak człowiek spotkawszy niepowtarzalny jubilerski okaz sprzedał wszystko co miał by ową perłę zdobyć, albo jak rolnik, który za wszelką cenę kupił ziemię z zakopanym skarbem, tak i my musimy postawić wszystko na jedną kartę. Nie ma półśrodków i dróg na skróty, cel jest oczywisty, a droga jedna Jezus Chrystus.

Jezus zapytał uczniów, czy rozumieją Jego naukę. Czy my także rozumiemy Słowo Boga? Czy wykorzystujemy codzienne szanse?

 

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *