„Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.”

Dzisiaj obchodzimy uroczystość dwóch apostołów Piotra i Pawła. Najwierniejsi, najbardziej pokorni słudzy Chrystusa, od których nieustannie możemy się uczyć i których powinniśmy naśladować. Wierni do końca. To bardzo trudne,  żeby w czasach nieustannego dążenia do doskonałości w każdej dziedzinie, zachować najważniejsze tradycje i strzec swoich przekonań. Jednak życiorysy tych dwóch świętych pokazują, że warto postawić na jedną kartę, wybrać Chrystusa i być wiernym wyborowi bez względu na okoliczności.

Żeby być świętym i zmienić świat trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć od siebie. Ewangelia nie namawia nas nigdy do poprawiania życia innych, do wypominania im błędów. Wprost przeciwnie, zawsze musimy odpowiadać za swoje życie, za swoje wybory, a przez to mieć wpływ na otaczający nas świat. Jezus nie mówi byśmy wymierzali kary naszym bliźnim, jedynie sugeruje braterskie upomnienie, zawsze jednak słyszymy o przemianie własnego serca. Jeżeli potrafimy stanąć w prawdzie przed samym sobą i przyznać się do słabości oraz kierując słowem Bożym naprawić to co możemy, to również zacznie zmieniać się świat wokół nas i ludzie, wśród których przyszło nam żyć.

Święty to ktoś kto nieustannie podejmuje próbę pracy nad sobą. Dziś staje przed nami Piotr i jego całe życie zdaje się właśnie to potwierdzać. On nie był pozbawiony słabości. Nawet wyrzekł się Pana trzykrotnie zaprzeczając znajomości z Nim. Nieustannie jednak zmieniał i naprawiał swoje życie.

Ze Św. Piotrem staje dziś Św. Paweł i obaj świadczą o tym, że prawdziwie przynależącym do Chrystusa jest ten, kto potrafi dla niego przyjąć nawet prześladowanie. We współczesności raczej mało mówi się o cierpieniu, utrapieniu, sprowadza się je na margines bo nie pasują do pędzącego wciąż kolorowego i modnego świata. Jednak nie oznacza to, że cierpienia nie ma. Dlatego Św. Paweł przypomina nam, że Chrystus nie opuszcza nigdy kogoś, kto w Jego imię przyjmuje na siebie czasem niezasłużone cierpienie.  „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie… Pan wyrwie mię od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego” .

Szukajmy dobrych filarów naszego życia. Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Dziękujmy Bogu za to, że mamy świętych w kościele. Bo oni wskazują nam właściwy kierunek dla naszej drogi. Dzięki nim także i my uwierzyliśmy w Boga i  Bogu.

P&P

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *