V Niedziela Wielkanocna.

V niedziela wielkanocna otwiera nasze serca na Chrystusa. Słowo Boże daje nam nadzieję, bo Pan składa nam najpiękniejszą obietnicę, przygotowania miejsca w swoim mieszkaniu dla nas, jeśli tylko będziemy swoim życiem głosić Jego Zbawienie. Nawet jeżeli ludzie odwrócą się od nas, Bóg nigdy nas nie zostawi, bo obdarzył nas największą godnością – podarował nam Swego Syna, który za nas zmarł i dla nas zmartwychwstał.

Teraz otwiera nam drzwi swojego niebieskiego domu i mówi, że idzie do Ojca przygotować nam doskonałe, najlepsze miejsce. To gwarancja bezgranicznej miłości, jaką obdarza nas Chrystus, bowiem Dom zawsze powstaje z miłości tych, którzy zechcą go tworzyć. W Domu Ojca – ideale do którego winniśmy dążyć – panuje miłość, pokój i oczekiwanie na tych wszystkich którzy próg owego domu przekroczą. W domu zawsze człowiek czuje się bezpiecznie, nie musi niczego udawać, akceptuje się go takim jakim jest. Pomyślmy dziś także o naszych domach, czy zamykamy się na drugiego człowieka, czy jesteśmy gościnni, czy przyjmując kogoś do siebie obdarowujemy go miłosierdziem wiedząc, że w tym kto przybywa mieszka sam Chrystus. W końcu czy otwieramy drzwi swego domu i serca właśnie dla Niego.

Jezus mówi dziś do każdej i każdego z nas: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze mnie”. Jeśli ktoś zna Syna zna także Ojca. Droga prawdy, i życia to otwarcie się na słowo, ale także wypełnienie tego w codzienności. To nieustanna praca nad sobą, własnymi słabościami, niedociągnięciami, nad charakterem, przyzwyczajeniami, po to by być dla drugich jak najlepszym drogowskazem na tej drodze. Dla nas pielgrzymów droga ma szczególny wymiar, przygotowujemy się do pielgrzymki przez cały rok, a potem staramy się iść w codzienne życie niosąc ze sobą to czego doświadczyliśmy podczas rekolekcji w drodze.

Szukajmy dobrych wzorców i drogowskazów, miejmy otwarte oczy i dostrzegajmy to co dzieje się wokół nas. Słuchajmy Słowa Bożego i cieszmy się wypełnianiem go wobec naszych bliźnich. Cieszmy się, bo Pan Bóg czeka na nas i przygotował dla każdego z nas najlepsze miejsce w swoim niebieskim domu.

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *