Wielki Tydzień

Po czterdziestu dniach postu doczekaliśmy najważniejszych świąt. Przed nami kilka dni, w które wpisuje się bardzo wiele treści. Tridum Paschalne bowiem to niesamowity czas, w którym możemy raz jeszcze przeżyć to, co w czasie wielkopostnym rozważaliśmy. To także kumulacja wszystkich naszych postanowień, podjętych wyzwań i obietnic.

 Znajdźmy zatem czas na zatrzymanie się i jak najlepsze przeżycie tych świętych dni. Niech każdy z nas czerpie jak najwięcej z tej tajemnicy. W Wielki Czwartek podziękujmy za dar eucharystii i jednocześnie zastanówmy się jak często i w jaki sposób korzystamy z tego umacniającego sakramentu. W Wielki Piątek pozostańmy wierni Chrystusowi i trwajmy pod Jego Krzyżem przepraszając i dziękując, że przez swoją śmierć rozgrzeszył nas z naszych przewinień. W Wielką Sobotę czuwajmy przy Grobie Pańskim. W uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej odnówmy przyrzeczenia chrzcielne, wyznajmy naszą wiarę i przystąpmy do stołu Pańskiego.

Wszystko po to, byśmy w niedzielny poranek z pełnym przekonaniem i głęboką wiarą wyśpiewali radosne Alleluja wiedząc, że Zmartwychwstanie naprawdę się dokonało i każdego dnia dokonuje się w naszym życiu, jeśli tylko przyjmiemy te rzeczy, którym Pan Bóg co dzień nas obdarza. 

 

Przewodnik grupy 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *